Úvod do anglického jazyka

Rozvoj řečových dovedností - výslovnost hlásek,čtení hlásek

Pozdrav, rozloučení, představení se