Available courses

Učivo přírodovědy 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Regina Plašilová


Učivo vlastivěda 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Regina Plašilová


Učivo Anglického jazyka 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Anna Kloudová


Učivo Informatiky 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková


Učivo Informatiky 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jan Leskovský

Učivo matematiky 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jiřina Munzarová


Učivo matematiky 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Radka Hromádková

Učivo dějepisu 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Gabriela Hurdálková


Učivo anglického jazyka 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Gabriela Hurdálková


England-features-map.jpgEngland-features-map.jpg

Učivo Anglického jazyka 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Anna Kloudová


Učivo Informatiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo Informatiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková


Učivo Informatiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jan Geťko


Učivo Informatiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Marek Hejzlar


Učivo matematiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Marek Hejzlar


Učivo matematiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jan Geťko


Učivo matematiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Hana Hlavatá

Učivo matematiky 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Beranová

Učivo přírodopisu 6. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková

Učivo matematiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jan Geťko


Učivo matematiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Hana Hlavatá


Učivo Informatiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková


Učivo Informatiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Marek Hejzlar


Učivo Informatiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Karel Brát


Učivo matematiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Marek Hejzlar


Učivo matematiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Beranová


Učivo českého jazyka 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Eva Škvrnová

Učivo fyziky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Bára Uždilová

Učivo fyziky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková

Učivo přírodopisu 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková

Učivo přírodopisu 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Ivana Jaklová

Učivo pracovních činností 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Ivana Jaklová


Učivo dějepisu 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Gabriela Hurdálková


Učivo matematiky 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Hana Hlavatá


Učivo anglického jazyka 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jan Leskovský


Učivo chemie 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Bára UždilováUčivo Informatiky 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo českého jazyka 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Eva Posnarová


Učivo anglického jazyka 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Anna Kloudová


Učivo anglického jazyka 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Věra Pavlová


Učivo anglického jazyka 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Macháčková


Učivo matematiky 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Beranová

Učivo přírodopisu 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková

Učivo chemie 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková

Učivo zeměpisu 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Bára Uždilová

Učivo přírodopisu 8. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo přírodopisu 8. ročník
Očekávané výstupy
Vyučující: Ivana Jaklová

 KYSELINY

 • obecná charakteristika
 • kyseliny teorie
 • významné kyseliny
 • názvosloví kyselin
 • procvičování
 • testování

HYDROXIDY

 • obecná charakteristika
 • názvosloví hydroxidů
 • významné hydroxidy - hydroxid sodný, draselný, vápenatý, amonný
 • procvičování
 • testování

NÁZVOSLOVÍ DVOUPRVKOVÝCH SLOUČENIN

 • dvouprvkové sloučeniny OXIDY, SULFIDY, HALOGENIDY
 • pojmy - oxidační číslo + přiřazení koncovky PŘJ, křížové pravidlo
 • popis tvorby názvů a vzorců dvouprvkových sloučenin
 • procvičování
 • testování 

Učivo německého jazyka 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Regina Plašilová


Učivo chemie 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Bára Uždilová


Učivo anglického jazyka 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Macháčková


Učivo konverzace v anglickém jazyce 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Anna Kloudová


Učivo Anglického jazyka 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Anna Kloudová


Učivo českého jazyka 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jindra Lokvencová


Učivo matematiky 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Hana Hlavatá


Učivo matematiky 9. ročník  skupina M3

Vyučující: Alena Žučková


Učivo matematiky 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Beranová

Učivo matematiky 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Marek Hejzlar

Učivo občanské výchovy 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo finanční gramotnost 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo chemie 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo přírodopisu 9. ročník
Očekávané výstupy
Vyučující: Ivana Jaklová

                                                                  
         

Úvod do anglického jazyka

Rozvoj řečových dovedností - výslovnost hlásek,čtení hlásek

Pozdrav, rozloučení, představení se

Výuka, jak tvořit přítomný průběhový čas .

Kdy tento čas používáme.

Schéma tvoření.