Učivo českého jazyka 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Jindra Lokvencová


Učivo matematiky 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Hana Hlavatá


Učivo matematiky 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková


Učivo matematiky 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Beranová

Učivo občanské výchovy 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo finanční gramotnost 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo chemie 9. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Kateřina Havelková


Učivo přírodopisu 9. ročník
Očekávané výstupy
Vyučující: Ivana Jaklová