Učivo informatiky 4. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková