Učivo Informatiky 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Alena Žučková