Učivo Informatiky 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Karel Brát