Učivo informatiky 5. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Iveta Beranová