Učivo dějepisu 7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Věra Pavlová