Učivo pracovní činnosti - vaření  7. ročník

Očekávané výstupy

Vyučující: Ivana Jaklová